Relatietherapie

relatie EFT

In elke partnerrelatie komen moeilijke perioden voor. Allerlei gebeurtenissen vragen om opnieuw af te stemmen op elkaar.  Veranderingen, bijv. door de komst van de kinderen of andere levensomstandigheden. Dat gaat vaak goed, maar soms belanden paren in een negatief patroon wat ze zelf moeilijk kunnen doorbreken. De sfeer verkilt, er ontstaat meer en meer afstand tussen de partners. Of de conflicten nemen toe.

Dan kan EFT relatietherapie jullie helpen de weg van de liefde terug te vinden. Werken aan  herstel van verbondenheid door het herkennen van de patronen en samen verantwoordelijkheid nemen voor dat patroon. Als therapeut sta ik samen met jullie stil bij achterliggende wensen en verlangens.  Door herstel van vertrouwen, krijgt liefde nieuwe kansen.

Kenmerkend voor EFT is dat het accent ligt op (herstel van) het veilig gehecht zijn, je emotioneel veilig weten bij elkaar, elkaars veilige haven zijn van waaruit je kunt ‘uitvaren’ in het dagelijks leven. Een diepe kameraadschap met behoud van individualiteit.

Na een kennismakingsgesprek volgen 2 intake gesprekken waarna de behandeldoelen worden vastgesteld. De echtpaargesprekken duren 75 minuten.