Selecteer een pagina

Naam Living Stones

Living Stones, levende stenen. Het verwijst naar een zin uit een brief van Petrus: mensen als levende stenen, die samen een huis vormen. Een huis waar God woont. Mensen die van elkaar verschillen, ieder op zich uniek zijn, verbonden met elkaar.

Tijdens vakanties verzamel ik graag stenen. Ze zijn gevormd, hebben hun kleur gekregen door het materiaal waaruit ze bestaan en door wat ze hebben meegemaakt. Een steen uit de Franse Alpen ziet er anders uit dan een steen uit de Sinai woestijn. Zo is ook elk mens uniek van ‘samenstelling’ en legt elk mens een eigen weg af in het leven, een weg waarin keuzes en gebeurtenissen je vormen en soms pijn en schade bezorgen. In het werken bijv. met getraumatiseerde mensen, zie ik elk mens zijn eigen weg zoeken, eigen antwoorden vinden, eigen manieren vinden om onbeantwoorde vragen te verdragen.

Mensen als ‘living stones’. In relatie met God en met elkaar leren mensen wie ze werkelijk zijn, komt hun ‘kleur en vorm’ meer en meer tot zijn recht. Mensen hebben elkaar nodig in het betekenis vinden en geven aan hun leven; in gezin, in een vriendenkring, in de kerk. Ook de therapeutische relatie draagt daaraan ‘een steentje’ bij.