Individuele therapie

individueleIn het leven kun je veel op je bordje krijgen. Dan kan het helpend zijn als iemand een tijdje met je oploopt; om te verwerken, om jezelf beter te begrijpen, nieuwe wegen te durven gaan, met veranderde omstandigheden om te gaan, te rouwen over allerlei vormen van verlies, over zingevingsvragen na te denken.

Mens-zijn, is verbonden zijn met anderen, met de Ander.  Een mens is uniek en mag tot zijn bestemming komen, zich ernaar uitstrekken, hindernissen overwinnen en nieuwe wegen durven onderzoeken en leren bewandelen. In de gesprekken nodig ik je uit om stil te staan bij  wat bij jou  van binnen aandacht vraagt. Dat kan verdriet zijn, maar ook onvervuld verlangen. Dat kan angst zijn, of vragen, twijfel, frustratie, wrok. In een genadevol luisteren ontvouwt zich een weg, word je (meer) zoals je bedoeld bent.

Een van de methoden die ik gebruik is het focussen. Focussen is ontwikkeld door Gendlin. Deze methode richt de aandacht op wat je in je lijf ervaart van je gedachten en gevoelens. Je vindt het o.a. terug in ons taalgebruik: ‘een brok in je keel hebben’ – ‘dat probleem ligt me zwaar op de maag’ – ‘hij gaat eronder gebukt’.

Het lichaam is op allerlei manieren verbonden met onze gedachten en gevoelens. Gendlin spreekt o.a. over een ‘felt sense’ , een gevoelde betekenis. Daarmee bedoelt hij dat een mens in zijn lichaam kan bemerken wanneer je tot de kern van iets bent gekomen. Dan ervaar je een soort van verschuiving. Bijv. “dat is het waar ik zoveel angst voor heb! “  In het focussen begeleid ik je om te leren luisteren naar wat je lichaam je vertelt over wat er zoal in je omgaat. Het helpt om meer de beleving te ‘beluisteren’ dan de redenaties, waarin we nogal eens vastlopen.

Na een kennismakingsgesprek volgen 2 intakegesprekken waarin de hulpvraag en behandeldoelen worden verhelderd. Dat resulteert in een behandelplan waarna we aan het werk gaan.

De gesprekken duren een uur.