Praktijk Living Stones

Je verhaal vertellen
Stilstaan bij jezelf
Verdriet verwerken
Op adem komen
Nieuwe wegen gaan

Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Gerda van Setten

Ik ben Gerda van Setten-van Gilst, geboren in 1953, opgegroeid in de Noordoostpolder. Studeerde geneeskunde in Utrecht en was 5 jaar werkzaam in diverse ziekenhuizen als arts-assistent. Daarna ben ik overgestapt naar het onderwijs: lesgeven aan een opleiding voor verpleegkundigen. Via pastoraal werk raakte ik geïnteresseerd in de hulp aan mensen met psychische problemen.

Voor Wie

Heb jij een hulpvraag?
Op het gebied van:

  • Verwerken van een traumatische ervaring;
  • Verlies- en rouwverwerking;
  • Problemen in een bepaalde levensfase;
  • Geloof en zingeving;
  • Spanningen in de relatie met je partner;

Individuele therapie  Relatietherapie

De naam Living Stones

Living Stones, levende stenen. Het verwijst naar een zin uit een brief van Petrus: mensen als levende stenen, die samen een huis vormen. Een huis waar God woont. Mensen die van elkaar verschillen, ieder op zich uniek zijn, verbonden met elkaar. Mens-zijn, is mens zijn in relaties.